Miljøfyrtårn i fylkeskommunen

Vestfold fylkeskommune bruker FNs bærekraftsmål som rammeverk for drift og planarbeid, og miljøfyrtårnsertifiseringen bidrar til å redusere utslipp fra egen virksomhet.

Vestfold fylkeskommune er et Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som tilbyr et miljøledelsessystem som kan hjelpe ulike virksomheter å lykkes med gjennomføring av grønn omstilling i driften sin.

Gjennom Miljøfyrtårn jobber organisasjonen for miljøvennlige kontorlokaler, tannklinikker og videregående skoler med vekt på arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibalanse og gjenbruk. Resultatene fra dette arbeidet blir årlig rapportert på i Klima- og miljørapporten til Miljøfyrtårn.

Hva er Klima- og miljørapporten?

Hvert år sender vi inn en Klima- og miljørapport innen fristen 1. april. Rapporten er et klimaregnskap som gir oversikt over utslippene og andre klima- og miljøavtrykk fra deler av driften vår fra de siste tre årene. Denne informasjonen gir oss et viktig styringsverktøy til å korrigere driften med tiltak som reduserer klima og miljøavtrykkene. 

Miljøsertifisering bidrar til ansvarlig forbruk og produksjon

I fylkeskommunens strategi for arbeidet med Miljøfyrtårn, er målsetningen at innen 2030 er alle fylkeskommunens videregående skoler, tannhelseklinikker og fylkeshus miljøfyrtårnsertifiserte. Vi er godt i gang med dette arbeidet.

Aktiv bruk av miljøsertifiseringer i organisasjonen bidrar til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og bærekraftsmål 13 om å stoppe klimaendringene.

Dette er viktige bidrag til utslippsmålene for egen drift. Fylkestinget vedtok i desember 2021 at fylkeskommunen blant annet skal redusere klimagassutslippene fra egen drift med 70 prosent sammenlignet med 2020. Les mer om fylkeskommunens nye utslippsmål som vil påvirke miljøkravene vi setter i anbudene våre.

Miljø og økonomi er sidestilt i anskaffelsene til fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen er en stor offentlig innkjøper i regionen, og kjøper varer og tjenester for bortimot 2 milliarder kroner årlig. Vi stiller miljøkrav i våre anskaffelser, blant annet kan vi etterspørre miljøsertifiserte leverandører.

De største innkjøpene våre ligger til drift og investering på fylkesveiene, kollektivtransporten og videregående opplæring.

Anskaffelsesstrategien til fylkeskommunen understreker at vi gjennom våre innkjøp av varer og tjenester skal etterspørre varer og tjenester som er produsert etter høye etiske, sosiale og miljømessige standarder.

Publisert: 10.12.2021 Oppdatert: 28.11.2023 kl.09:56

Vi jobber etter

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Strategi for Miljøfyrtårn

Her finner du strategien for arbeidet med Miljøfyrtårn i fylkeskommunen.

Strategi Miljøfyrtårn - bokmål

Strategi Miljøfyrtårn - nynorsk

wp-wp-content_uploads_2017_06_Miljfyrtarn-norsk-farger.png