Innbyggerforslag

Innbyggerne i kommunen eller fylkeskommunen kan fremme forslag som gjelder fylkeskommunenes virksomhet. Fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget hvis minst to prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er 500 underskrifter i fylket alltid tilstrekkelig. Fylkestinget skal selv ta stilling til om det aktuelle forslaget gjelder fylkeskommunens virksomhet.

Hva er innbyggerforslag?

Gjennom å samle underskrifter har du som innbygger i en kommune eller et fylke rett til å sette en sak på den politiske dagsorden. Du har imidlertid ikke krav på noe bestemt utfall av saken.

Forslaget må gjelde fylkeskommunens virksomhet jf. kommuneloven kapittel 12, § 12-1 Innbyggerforslag.

Hvem kan sende inn forslag?

Alle innbyggere i Vestfold kan sende inn forslag, også personer under 18 år. Alle som står bak forslaget må være registrert bosatt i fylket. Organisasjoner i fylket kan også fremme forslag.

Forslaget må ha minimum 500 underskrifter. Fylkestingets frist for å behandle forslaget Fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest seks måneder etter at det er sendt inn.

Slik sender du inn forslag elektronisk

Du kan sende inn og signere elektronisk via Kommunal- og distriktsdepartementets egen nettportal for innbyggerforslag www.minsak.no. På minsak.no kan du enten foreslå en sak selv, eller du kan skrive under på en sak som er foreslått i fylket ditt og som du vil støtte. For å samle underskrifter kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Facebook og Twitter.

Slik sender du inn forslag i posten

Du kan også sende inn innbyggerforslag pr. post:

Vestfold fylkeskommune
Postboks 1213, Trudvang
3105 TØNSBERG

Merk konvolutten «Innbyggerforslag»

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 06.02.2024 kl.08:54