Fagskolen Vestfold og Telemark

Organisasjonsform Selskap
Organisasjonsnummer 9874 568 112  (brreg.no) Bedriftsnummer under VTFK
Etableringsdato Skolen ble etablert i 2020 ved en fusjon av Fagskolen Telemark og Fagskolen Vestfold
Eiere Fagskolen Vestfold og Telemark eies 100% av Vestfold og Telemark fylkeskommune
Selskapets formål

Fagskolen Vestfold og Telemark skal sørge for at det tilbys godkjente studier innenfor høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) som tar hensyn til lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder.

Historisk bakgrunn for eierinteressen

Den fusjonerte Fagskolen Vestfold og Telemark har historiske røtter som strekker seg langt bakover i tid:

  •  Fagskolen i Vestfold var en videreføring av Den tekniske Skole i Carl Johans Værn, etablert i Horten i 1854, som regnes som noe av den eldste tekniske utdanningen i landet.
  • Fagskolen Telemark bygger videre på Skiensfjordens Skole – Uddannelse af mekaniske Arbeidere, som ble etablert i Porsgrunn i 1884.

Begge disse tekniske skolene ble på 1970-tallet delt og videreført i det som i dag er henholdsvis ingeniørutdanning ved USN og teknisk fagskoleutdanning ved Fagskolen Vestfold og Telemark.

Styrende organer Skolen har eget styre oppnevnt av fylkestinget etter forslag fra NHO Vestfold og Telemark, LO Vestfold og Telemark, KS Vestfold og Telemark, Norsk Rederiforbund, Norsk Sjømannsforbund, studenter og ansatte.
Daglig leder/rektor

Jens Christian Thysted

Styre

Styret har følgende sammensetning:

  • fire medlemmer for skoleeier – politisk oppnevnt
  • tre medlemmer med bakgrunn fra relevant arbeids- og næringsliv etter forslag fra  NHO, LO og KS
  • en representant fra de ansatte – etter forslag fra de ansatte
  • en representant fra studentene – velges av studentene

Ved styrets sammensetning skal kjønnsbalanse ivaretas, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 28. 

En representant fra fylkesrådmannen har møte- og talerett i styremøtene.  

Styresammensetning og valgperiode

Styret Fagskolen Vestfold og Telemark 2023-27

Per-Eivind Johansen - eierrepresentant, Vestfold fylke

Vara: Liv Karto

Mette Kalve - eierrepresentant, Vestfold fylke

Vara: Elin Gran Weggesrud 

Jørund Ruud - eierrepresentant, Telemark fylke

Vara: Martine Øverland

Veslemøy Wåle Gjestrud - eierrepresentant, Telemark fylke

Vara: Arnt Helge Hauglid

Harald Olsen - LO

Vara: Charlotte Jonskås - LO

Vivil Hunding Strømme - NHO

Vara: Egil Aadne - NHO

Jan Einar Bruun - KS

Vara: Tollef Stensrud - KS

Ansattes representant - ikke valg

Vara: ikke valgt

Studentrepresentant - ikke valgt 

Vara: ikke valgt

Hans Jacob Edvardsen Fylkesrådmannens representant

Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet

 

Ingen

 

Politiske saker Oversikt politiske saker Fagskolen i Vestfold og Telemark (opengov.cloudapp.net)
Merknader  
Selskapets nettside Fagskolen Vestfold og Telemark (fagskolen-vestfoldogtelemark.no)
Ansvarlig saksbehandler

Hans Jacob Edvardsen

e-post: hans.jacob.edvardsen@vtfk.no

 

Oppdateringer

Sist oppdatert: 18.02.21

Oppdatering utført av: Hans Jacob Edvarsen

 

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 18.12.2023 kl.17:16