Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Organisasjonsform

Interkommunalt selskap

Organisasjonsnummer

987864257

Etableringsdato

2004

Eiere

Vestfold og Telemark fylkeskommune og de 7 kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan, Skien.

Innskutt kapital totalt fra partnere (2019)

4 349 238

Tilskudd fra VTFK (2019)

2 992 576

Selskapets formål

  • Formidle om geologiske prosessers betydning for samfunnet.
  • Være et kompetansesenter for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven
  • Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner
  • Synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter
  • Bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet.

 

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Formidling av en unik geologisk naturarv legges til grunn for samfunnets utvikling gjennom tidene, - i nåtid og i framtiden. Samarbeid mellom lokal og regional forvaltning om formidling, vern og utvikling. Realfag, Geofag.    

Styrende organer

Representantskap og styre

Daglig leder

Kristin Ragnes

Representantskap

Representanter;

Nr. 1 Mari Pran (H)
Nr. 2 Maren Njøs Kurdøl (Rødt)

Vararepresentanter:

For Mari Pran 1. Knut Anvik (Frp) og 2. Ellen Eriksen (Frp)

For Maren Njøs Kurdøl . Marie Hernes Rød (Mdg) og 2. Olav Nordheim (SP)

Styre

Sigvald Oppebøen Hansen, leder 
Kari Lise Rørvik , nestleder
Kjersti Vrålstad
Erling Kvadsheim

Varamedlemmer:
Signy Gjærum
Sigmunn Ytterbøe Ulefoss

Styresammensetning og valgperiode

2 år

Honorar

Styreleder kr. 60.000

Nestleder og styremedlemmer kr. 20.000

Varamedlemmer kr 1500,- pr oppmøte

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtale og arbeidsavtale (ansettelse)

Avtale mellom VTFK og selskapet

Politiske behandling av fylkeskommunens deltagelse og eierskap fra 2004 og framover til i dag.

Politiske saker

Oversikt politiske saker Gea Norvegica geopark.

Selskapets nettside

www.geoparken.no

Merknader

Ingen merknader

Ansvarlig saksbehandler

SIK v/ Jonatan Lindaas

Oppdatering

Dato 14.04.2023

Publisert:

16.02.2021

Oppdatert:

04.12.2023 kl.16:18