Høyskolen for yrkesfag AS

 
Organisasjonsform Aksjeselskap
Organisasjonsnummer  916829329 (brreg.no)
Etableringsdato 8. desember 2015
Eiere
  • Viken fylkeskommune 50%
  • Vesttfold og Telemark fylkeskommune 33,50%
  • Innlandet fylkeskommune 16,50%
Selskapets formål

Utvikling en bachelorutdanning og søknad til NOKUT om godkjenning av denne, samt samarbeide mellom alle fagskolene på Østlandet.

Historisk bakgrunn for eierinteressen Samarbeide mellom fagskolene på Østlandet over tid og ønske om å bygge på en toårig fagskoleutdanning til en Bachelor. Pilotutdanning, Bachelor i byggeplassledelse NOKUT-godkjent og igangsatt 2019, med 20 studenter.
Styrende organer Generalforsamling
Daglig leder Inge Myklebust
Styre

Anders Bredesen, styreleder, AFK 

Lina Bringsli, VFK

Dag Øyvind Henriksen, BFK

Inge Myklebust, OFK

Jørun Arne Ruud, TFK

Linda Iren Karlsen Duffy, ØFK

 

Vara

Hilde Merete Støen, AFK

Per Eivind Johansen, VFK

Willy Holdahl, BFK

Ole Inge Gjerdal, OFK

Beate Marie Eide, TFK

Bjarne Håkon Johnsen, ØFK

Styresammensetning og valgperiode Styret skal bestå av fra 6 til 10 medlemmer og velges for to år av gangen, neste gang i 2021.
Politiske saker

 FT sak 60/15, FU sak 152/10, 41/16 og 22/17

opengov.cloudapp.net

Styrende dokumenter/eierstyring Stiftelsesdokument
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Merknader  
Hjemmeside Foreløpig: fagskolen-innlandet.no
 Ansvarlig saksbehandler

Nils Thorbjørn Myhren nils.myhren@vtfk.no

mobil: 479 04 048

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 24.04.20

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 08.03.2023 kl.14:42