Larvik Arena IKS

Organisasjonsform Interkommunalt selskap
Organisasjonsnummer 992 910 356
Etableringsdato 24.10.2007
Inskutt kapital  
Tilskudd 0
Selskapets formål Formål er å ivareta utleie av Arena Larvik i et samarbeid med Thor Heyerdahl videregående skole som disponerer arenaen i skoletiden
Historisk bakgrunn for eierinteressene Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune gikk sammen om å bygge Larvik arena ved etablering av Thor Heyerdahl vgs. Selskapet ble opprettet for å ivareta utleie av arenaen.
Styrende organer Representantskap
Daglig leder Kjell Robert Kaspersen
Styre inkl vara

Styreleder:
Jan Arvid kristengaard

Sturemedlemmer:
Dag Roar Nilsen 
Vibeke Høeg Næss 
Kari Anne Nilsen
Vilhelm Einen 

Varamedlemmer:
Anne B. Jørgensen
Therese Surdahl Lahus
Ketil Kvam

Styresammensetning og valgperiode

Styret velges for 2 år av gangen,. Neste valg av styre er i april/mai 2024

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

Kr 20.000.- til styreleder + dekning av mobil/data utgifter. Ellers ingen honorar.

Styrende dokumenter

Avtale LHK (pdf)

Avtale mellom VTFK og selskapet

Leie og samarbeidsavtale IKS og THVGS (pdf)

Selskapsavtale (pdf)

Politiske saker

 

Selskapets nettside

Larvik arena IKS (arena-larvik.no)

Merknader

Det er vedtatt å sette inn politisk styre. Valgkomite er nedsatt og nytt styre forventes å være valgt medio mai 2020.

Saksbehandler

Stig Larsen

Oppdatert

30.11.2023Publisert:

12.03.2020

Oppdatert:

04.12.2023 kl.15:28