NDLA

Organisasjonsform

interfylkeskommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27

Organisasjonsnummer

 

Etableringsdato

 

Eiere

Vestland fylkeskommune er juridisk ansvarlige enhet for det interfylkeskommunale samarbeidet, der 10 fylkeskommuner deltar. (Alle unntatt Oslo). 

Innskutt kapital

 

Tilskudd

 

Selskapets formål

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er et interfylkeskommunalt samarbeid etter kommunelovens

§ 27som tilbyr fritt tilgjengelige åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Nasjonalt behov for åpne digitale læringsressurser for videregående opplæring.

Styrende organer

Styre

Daglig leder

Sigurd Trangeton

Styre inkl vara

NDLAs nye styre med virkning fra 19. april 2018 er:

John Arve Eide
Lin Marie Holvik
Gisle Hannemyr.
Vibeke Wingerei
Johannes Nag

Fast vara: Erik Brekken, fylkesutdanningssjef i Møre og Romsdal

Styresammensetning og valgperiode

Styrets funksjon er 2 år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

ndla.no/vedtekter/

 

Avtale mellom VTFK og selskapet

Fylkestinget

Politiske saker

 

Selskapets nettside

ndla.no.

Merknader

NDLA er en distribuert organisasjon. Medarbeiderne bor i alle deler av landet og samarbeider via digitale verktøy. NDLA har ingen egne ansatte, men disponerer medarbeidere med fylkeskommunale stillingsressurser, fra annen offentlig virksomhet og fra privat sektor. Kjernen i arbeidet er utvikling og oppdatering av digitale læringsressurser i fag på ndla.no.

NDLA har også en kontaktperson i administrasjonen i hver fylkeskommune. Sammen utgjør de https://om.ndla.no/fylkeskontaktene.

Ansvarlig saksbehandler

Stig Larsen

mail: stig.larsen@vtfk.no

Oppdatering

14.04.2020

Publisert:

14.04.2020

Oppdatert:

08.03.2023 kl.14:42