Sameie Farmannsveien 36

OrganisasjonsformSameie
Organisasjonsnummer Ikke registrert
Etableringsdato 2010
Eiere Eierskapet skal være basert på et sameie. Ved denne avtales inngåelse har Tønsberg kommune en ideell andel på 50% av eiendommen og Vestfold fylkeskommune en ideell andel på 50% av eiendommen.
Selskapets formål Εiendommen skal være åpen for allmennheten. Dette bl.a. gjennom diverse kulturtilbud og andre arrangementer der ulike lokale aktører blir trukket inn.
Det bør etableres et nært samarbeide med forvalterne av Slottsfjellet og Slottsfjellsmuseet slik at eiendommen gjennom ulike tiltak kan være et bidrag til deres drift.
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer  
Daglig leder Daglig ledelse er ved Tønsberg kommune
Styre  
Styresammensetning og valgperiode  
Styrende dokumenter/eierstyring  
Avtaler mellom VFK og selskapet
Politiske saker
Merknader  
Selskapets nettside  ingen
Ansvarlig saksbehandler

Stine-Marie Schmedling, prosjektkoordinator/rådgiver Kulturarv i Vestfold fylkeskommune

E-post: stinemariea@vfk.no
Mobil: 476 00 612

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 26. september 2017

Oppdatering utført av: Arild Braa Nordli

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 08.03.2023 kl.14:42