Sandefjord folkehøyskole

Organisasjonsform  
Organisasjonsnummer 929882385 (brreg.no)
Etableringsdato 01.03.2005
Eiere Heleid av Vestfold fylkeskommune
Selskapets formål Skolens formål er å fremme almenndanning og folkeopplysning.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Skolen åpnet sitt første folkehøyskolekurs i 1876, da under navnet Vestfold amtsskole. Skolen er en av de eldste folkehøyskolene i landet. I 1903 fikk skolen nye lokaler på gården Nordby i Sandefjord og ble samtidig gitt det historiske navnet Skiringssal. Fra 01.01.20 ble navnet forandret til Sandefjord folkehøyskole
Styrende organer  
Daglig leder/rektor Fredrik Møller-Hansen
Styre

Mette Kalve (styreleder)
Jill Eirin Undem (nestleder)
Benedichte Lyngås (styremedlem)
Gunn Aune (ansatt representant)
Elevrådsleder (ny hvert år). 

Varamedlemmer:
Fabian Wahl Sandvold (for leder)
Per-Eivind Johansen (for nestleder),
Arne Ludviksen (for styremedlem)
Lise A. Barth (vara for ansatt representant) 

Styresammensetning og valgperiode 2024 - 2027
Styrende dokumenter/eierstyring Lov om folkehøgskoler (lovdata.no)
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloudapp.net)
Merknader

Sandefjord folkehøyskole har internatplass til 110 elever. Aldersgrensen for opptak er 18 år, og gjennomsnittsalderen på elevene er ca. 19,5 år.

Skolen tilbyr 7 linjefag, 24 valgfag, fellesfag og studiereiser. Skolen har bl.a. meget godt utstyrte formingsavdelinger, digitalt lydstudio, treningsstudio, klatrevegg i gymsal, koselig peisestue, fine uteområder og internettforbindelse til alle elevrom.

Sandefjord folkehøyskole er også kjent for å ha et trygt og inkluderende miljø – og meget god mat!

Selskapets nettside Sandefjordfhs.no 
Ansvarlig saksbehandler

Fredrik Møller-Hansen, rektor Sandefjord folkehøyskole

E-post: fredrik.moller@vtfk.no

Telefon: 957 39 849

Oppdateringer

 

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 07.06.2024 kl.12:03