Sørnorsk Filmsenter AS

Informasjon om Sørnorsk Filmsenter AS

 
Organisasjonsform Aksjeselskap
Organisasjonsnummer 993 011 207
Etableringsdato 01.02.2008
Eiere

Kristiansand kommune, 400 aksjer (33,33%)
Agder fylkeskommune, 400 aksjer (33,33%)
Vestfold fylkeskommune 200 aksjer (16,66%)
Telemark fylkeskommune 200 aksjer (16,66%)

Innskutt kapital Kr. 25.000,-
Tilskudd Kr. 498 884.-  i 2024
Selskapets formål Selskapet har som formål å bidra til en faglig og kunstnerisk utvikling av filmproduksjon på Sørlandet.
Historisk bakgrunn for eierinteressene

Etter fylkesdelingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune 1.1.2024 ble eierskapet i Sørnorsk filmsenter AS delt likt mellom de to nye fylkeskommunene.

Eierskapet i Sørnorsk filmsenter skal styrke og utvikle den profesjonelle filmbransjen i Vestfold.

Styrende organer Generalforsamling
Styre inkl vara

Styremedlemmer

Daniel Nordgård, styreleder 
Gina Winje, nestleder
Kjetil Aga
Mariken Halle
Ruben Langfeldt Thorkildsen 
  

Varamedlemmer

Linda Voreland
Veslemøy Wåle
Gro Bråten
Helena Johanne Nielsen
Leiv Igor Devold

Styresammensetning og valgperiode

Eierne foreslår medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller til på et samlet styre til generalforsamlingen.

Valgperiode 2 år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

Kr. 35 000,- for styreleder, kr. 25 000,- for nestleder kr. 18 000,- for styremedlemmer, 3 500,- for varamedlemmer- Er man vara mer enn halvdelen av møtene deles kr. 12 000,- mellom vara- og styremedlem. Reise- og oppholdsutgifter dekkes.

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter Aksjonæravtale Protokoll generalforsamlingen

Politiske saker

Selskapets nettside

Ansvarlig saksbehandler

Anna B. Jørgensen
Mobil: 924 57 604
mail: anna.b.jorgensen@vtfk.no

Oppdatering

03.03.2021

Publisert:

23.02.2024

Oppdatert:

14.05.2024 kl.11:31