Stiftelsen Haugar Vestfold Kunstmuseum samling

Oversikt over politiske saker (opengov.net)

Organisasjonsform Stiftelse
Organisasjonsnummer 971317116  (brreg.no)
Etableringsdato 1. januar 1993
Eiere Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune.
Selskapets formål Å eie og i samarbeid med Museet forvalte billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle kunstarter. Gjennom dette å bidra til å skape interesse for og øke kjennskap til god billedkunst, kunståndverk og andre visuelle kunstarter for å virkeliggjøre Vestfolds kulturpolitiske målsetting om alles rett til kunstopplevelse.
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer Styret
Daglig leder Ida Bringedahl 
Styre

Tor Skytøen med vara Marte Johnslien

Cecilie Tyvi Holt med vara Tron Meyer

Styresammensetning og valgperiode Det skal velges nytt styre for fylkestingsperioden 2024 - 2028.
Styrende dokumenter/eierstyring Lenke til Stiftelsesregisteret og vedtekter (lottstift.no)
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Merknader  
Politiske saker Ovresikt over politiske saker (opengov.net)
Selskapets nettside

Haugar.com

Ansvarlig saksbehandler

 

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 27.02 2024

Oppdatering utført av: Anita Jørgensen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 27.02.2024 kl.16:13