Stiftelsen Odd Gleditch fondet

Informasjon om Stiftelsen Odd Gleditch fondet

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representanter valgt inn til styret fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Liv Karto (H)

Bror-Lennart Mentzoni (KRF)

Ansvarlig sektor: ØSE

Publisert:

20.07.2022

Oppdatert:

04.12.2023 kl.16:12