Stiftelsen Sauherad Samtun

 

Organisasjonsform Stiftelse
Organisasjonsnummer  
Etableringsdato 1984
Eiere Vestfold og Telemarkfylkeskommune og kommunene i tidligere Telemark fylke
Inskutt kapital 100 000.-
Tilskudd 0.-
Selskapets formål Dyktiggjøre stoffmisbrukere til et selvstendig liv uten rusmisbruk
Historisk bakgrunn for eierinteressene  Fylkeskommunens engasjement i Sauherad Samtun har sin formelle bakgrunn i Telemark fylkestingssak 21/84 «Plan mot narkotikaproblem».
Styrende organ Styre
Daglig leder Anna Kuhlefelt
Styre inkl vara

Tone Berge Hansen, VTFK, styreleder.

Kari Vala, Midt-Telemark kommune, nestleder.

Ole Henrik Lia, Porsgrunn kommune, styremedlem.

Styresammensetning og valgperiode

2016 - 2020

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

 

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

Telemark fylkesting sak 21/84

Selskapets nettside
 
Merknader
 
Anavarlig saksbehandler
Roar Thunæs
Oppdatering 
29.05.2020
 
 

Publisert:

29.05.2020

Oppdatert:

08.03.2023 kl.14:42