Stiftelsen Telemarksforskning

Organisasjonsform

Stiftelse

Organisasjonsnummer

948 639 238

Etableringsdato

29.4.1988

Eiere

Ingen

Innskutt kapital

Ingen

Tilskudd

Ingen

Selskapets formål

Forskning, forskningsformidling og utviklingsarbeid. denne virksomheten skal bidra til utvikling, nyskaping og kompetanseheving i  næringsliv, organisasjonsliv og offentlig forvaltning. 

Stiftelsen har ikke erverv til formål.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Telemark Fylkeskommune var en av institusjonene som opprettet stiftelsen

Styrende organer

Rådsforsamlinga, Styret

Daglig leder

Karl Gunnar Sanda

Styre inkl. vara

Marte Mangset (styrets leder)
Olav Kasland (nestleder)

Hans Anton Stubberud, Tone Berge Hansen, Solveig Sundbø Abrahamsen,  Ingebord Lindheim, Mari Torvik Heian, Geir Holtan Møller,

Varamedlemmer:

Mari Pran, Kari Anne Valsø, Hilde Kristine Pedersen, Ole Marius Hylland, Kristine Persdatter Miland

Styresammensetning og valgperiode

Styret velges for to år

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter

Avtale mellom VTFK og selskapet

 

Politiske saker

Fylkesutvalget 29.4.2020 SAK 34/20 Forslag til styremedlem

Selskapets nettside

 

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Audun Mogen

Sektor

NIK

Oppdatering

dato 26.01.2021

Publisert:

26.01.2021

Oppdatert:

08.03.2023 kl.14:42