Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum

Organisasjonsform Stiftelse
Organisasjonsnummer

974338955 (brreg.no)

Etableringsdato 04.06.1939
Eiere Som stiftelse har virksomheten ingen eierorganer.
Selskapets formål Museumsvirksomhet. Vestfold fylkesmuseum er et kulturhistorisk folkemuseum som har til oppgave å samle og bevare bygninger, bohave, verktøy av enhver art, maritime gjenstander m.v. for å fremskaffe et bilde av Vestfold gjennom tidene, samt drive forskning til belysning av Vestfolds kulturhistorie. Museet kan også omfatte arkeologiske, etnografiske, naturhistoriske og personalhistoriske samlinger. 
Historisk bakgrunn for eierinteressen  
Styrende organer  
Daglig leder Evy Magdalena Fahre
Styre Leder: Eli Ulriksen
Styresammensetning og valgperiode

 Styremedlemmer:

 • Per-Olaf Skoglund Røed
 • Katharina Halvorsen Nygaard (H)
 • Benedichte Lyngås (Krf)
 • Hiam Al-Chirout (SV)
 • Rolf Storm-Solberg
 • Laila Emma Thorrud
 • Jan-Agnar Stålerød  

 Varamedlemmer:

 • Jon Åsheim
 • Liv karto (H)
 • Helge Ivar Vågen (Krf)
 • Katil Teigen (AP)
 • Marianne Gran
 • Tor Buaas
 • Birthe Østergaard Kristiansen
 • Arnfinn Dahl
 • Svein Willie Holbu

 

Styrende dokumenter/eierstyring
Avtaler mellom VFK og selskapet  
Politiske saker
Merknader  
Selskapets nettside  
Ansvarlig saksbehandler

Stine-Marie Schmedling, prosjektkoordinator/rådgiver Kulturarv i Vestfold fylkeskommune

E-post: stinemariea@vfk.no
Mobil: 476 00 612

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: 08.03.18

Oppdatering utført av: Tor Skytøen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 02.05.2024 kl.12:15