Vegfinans AS

Inkluderer også datterselskapene E-18 Vestfold AS og Tønsberg Vegfinans AS.

Organisasjonsform Aksjeselskap
Organisasjonsnummer 983 149 499  (brreg.no)
Etableringsdato 14.02.2001
Eiere
  • Vestfold fylkeskommune
  • Oppland fylkeskommune 
  • Hedemark fylkeskommune
  • Akershus fylkeskommune
  • Telemark fylkeskommune
  • Buskerud fylkeskommune
  • Østfold fylkeskommune
Selskapets formål Selskapets formål er gjennom å utføre administrative oppgaver for aksjonærene å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter og på den måte bidra til kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Det har blitt gjennomført en omorganisering av bompengeselskapene på Østlandet, bompengeselskapene er nå datterselskap av Vegfinans AS. Omorganiseringen har derfor ført til at Vestfold fylkeskommune ikke lenger er direkte eier i E-18 Vestfold AS og Tønsberg Vegfinans AS. Det er utarbeidet en samarbeidsavtale hvor forholdet mellom fylkeskommunen og de enkelte bompengeselskapene er regulert. Det er fylkeskommunen som skal oppnevne styremedlemmer til styret i E18 Vestfold AS, Tønsberg Hovedvegfinans AS og Vegfinans Bypakke Tønsberg-region AS.

Styrende organer Generalforsamling
Styrende dokumenter/eiersiden
Vedtekter
Avtaler mellom VFK og selskapet  Samarbeidsavtale/aksjonæravtale
Styresammensetning og valgperiode Valgperiode er 2 år

 

 

Styremedlemmer

 

 

 

Varamedlemmer

 

 

 

Styreleder: Gunn Marit Helgesen, VTFK   
Nestleder: Olav Skinnes, Buskerud
Medlem: Gro H. Reinsbord, Hedemark
Medlem: Ole Haabeth, Østfold
Medlem: Lars Birger Salvesen, Akershus    
Medlem: Anita Moshagen, Oppland   
Medlem: Arve Høiberg, Vestfold 


  
Varamedlem: Hans Edvard Askjer, VTFK
Varamedlem: Sandra Bruflot, Buskerud
Varamedlem: Sigurd Skage, Hedemark  
Varamedlem: Cecilie Agnalt, Østfold
Varamedlem: Solveig Schytz,  Akershus
Varamedlem: Kåre Ragnar Helland, Oppland
Varamedlem: Anne-Nora Oma Dahle, VTFK

Daglig leder Nils Christian Helgesen
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloud.net)
Merknader  
Selskapets nettside

Vegfinans (vegfinans.no)

Datterselskapet:

Vegfinans E18 Vestfold AS (e18vestfold.no)

Tønsberg Hovedvegfinans AS  (tonsberghovedvegfinans.no)

Vegfinans Bypakke Tønsberg-region AS

Ansvarlig saksbehandler

Daniel Maslø-Hansen, rådgiver regionalavdelingen, samferdselsseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: danielm(at)vfk.no

Mobil: 918 50 377

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Sist oppdatert: Mai 2019

Oppdatering utført av: Daniel Masløv-Hansen

Publisert: 02.01.2018 Oppdatert: 08.03.2023 kl.14:42