VETAKS

Organisasjonsform

IKS

Organisasjonsnummer

987 993 766

Etableringsdato

08.02.2005

Eiere

VTFK, Agder Fylkeskommune samt kommuner i de samme fylkene

Innskutt kapital

Kr 92 500

Tilskudd

Kr 600 900

Selskapets formål

Utføre den lovpålagte sekretærfunksjon for deltagernes kontrollutvalg.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Behov for sekretærfunksjon for kontrollutvalget

Styrende organer

Representantskap, Styre

Daglig leder

Line Bosnes Hegna

Styre inkl. vara

Dag Eide - Aust-Agder, styreleder. (Tidligere medlem av styret og representerer gamle Aust-Agder)

Gry Anette Rekanes Amundsen – Telemark, nestleder

Jone Blikra – Telemark, medlem

Thorvald Hillestad – Vestfold, medlem

Kristin Wallevik – Vest-Agder, medlem

Styresammensetning og valgperiode

Styremedlemmene velges av representantskapet. Styremedlemmer velges fortrinnsvis fra hvert enkelt tidligere fylke; Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest Agder. Representantskapet velger styreleder og nestleder.

Styremedlemmene velges for fire år.

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

Møtegodtgjørelse utbetales til styrets medlemmer per møte etter lav sats i hht KS’ reglement (kr 2.500) og med styreleder med tillegg på 50%.

Styrende dokumenter/eierstyring

 

Avtale mellom VTFK og selskapet

Selskapsavtalen for IKS’et

Politiske saker

SAK FU 36/20 Innk til ordinært rep.skap.møte

Selskapets nettside

vetaks.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Roar Thunæs, Rådgiver Konsernstyring ØSE

Oppdatering

01.07.2020

Publisert:

06.07.2020

Oppdatert:

08.03.2023 kl.14:42