Vestfold og Telemark revisjon IKS

Organisasjonsform

IKS

Organisasjonsnummer

923 822 410

Etableringsdato

05.09.2019

Eiere

VTFK samt 23 kommuner i Vestfold og Telemark

Innskutt kapital

Kr 250 000

Tilskudd

 

Selskapets formål

Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.    Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper.    Selskapet har ikke erverv til formål.

Historisk bakgrunn for eierinteressene

Lovpålagt krav til revisjon

Styrende organer

Representantskap og styre

Daglig leder

Kjell Peter Ekman

Styre inkl vara

Anette Røren Hem, styreleder         

Ranveig Sem, nestleder          

Maj-Lis Stordal, medlem             

Edvard Mæland, medlem             

Jan Helge Fosse, medlem             

Erik Seierstad, medlem             

Nils Per Hovland     1. vara                 

Svein Inge Nyhus   2. vara                 

Liv Grinde              3. vara                 

Ellen Marine Lian    4. vara                 

Styresammensetning og valgperiode

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for et eller to år.

Honorar , dekning av reiseutgifter e.l.

 

Styrende dokumenter/eierstyring

 

Avtale mellom VTFK og selskapet

Selskapsavtale for IKS’et

Politiske saker

FU SAK 45/20 Innk. til ordinært rep.skap.møte

FT SAK 71/20 Vedta selskapsavtale

Selskapets nettside

vtrevisjon.no

Merknader

 

Ansvarlig saksbehandler

Roar Thunæs, Rådgiver Konsernstyring, ØSE

Oppdatering

01.07.2020

Publisert:

06.07.2020

Oppdatert:

08.03.2023 kl.14:42