Fylkesordfører

Anne Strømøy (H)
Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anne Strømøy, fylkesordfører
Foto: Anders Palmer Holmen

Vestfold fylkeskommune skal bygges på nytt fra 2024. Vi blir enestående i landet med seks relativt like og robuste kommuner. Vi er ett bo- og arbeidsmarked, og det er korte avstander i fylket vårt. Det gir muligheter som ingen andre har, og som vi må dra nytte av når vi skal bygge det nye fylket.

Vår strategiske plassering, med nærhet til hovedstaden, korte avstander mellom byene og kort vei til rekreasjonsområder så vel som til mange av våre viktigste handelspartnere gir gode muligheter til å videreutvikle Vestfold som en kraftig motor i vår region.

Viktige satsingsområder

Vi har også noen utfordringer som vi må jobbe med. En av de største er at vi har for mange, særlig unge, som ikke er aktive deltagere i samfunnet vårt. Vi må legge til rette for at flere kan leve gode meningsfulle liv her i Vestfold.

Frivilligheten, det offentlige og næringslivet må spille på lag for å løfte disse. Det gjøres veldig mye bra allerede, men vi kan bli enda bedre.

Kraftsituasjonen er en annen stor utfordring som må løses. Allerede om fire år har vi underskudd av kraft i vår region. Lykkes vi ikke med dette vil det gå ut over Vestfold mulighet til å skaffe nye arbeidsplasser som vi trenger for å utvikle oss. Konsekvensen vil også bli at grunnlaget for vår felles velferd forvitrer.

Mulighetens fylke

På tross av disse utfordringene, mener jeg at Vestfold er mulighetenes fylke. Det er først og fremst på grunn av de som bor her. I hundrevis av år har vi vært nysgjerrige i vår region, og utferdstrangen har alltid vært stor. Det er egenskaper som kommer godt med nå som vi står ovenfor en tid i omstillingens tegn.

Jeg ser med stor glede frem til å være Vestfold fylkesordfører de neste fire årene, og er forventningsfull til hvordan vi kan utvikle fylket i tiden fremover.

Publisert: 28.05.2019 Oppdatert: 29.11.2023 kl.09:52

Korte fakta

  • 50 år
  • Fra Sandefjord
  • Samboer med to barn

Bakgrunn

Siste stilling før jobben som fylkesordfører: Markedssjef i et Vestfold basert prop-tech start-up

 

Kontakt