Hovedutvalg Telemark

Fylkestinget vedtok i sitt møte 15.03.22 å opprette to hovedutvalg som får funksjonstid fram til 31.12.2023

Hovedutvalget Telemark består av 22 medlemmer som fordeles som følger:

Arbeiderpartiet (6), Høyre (5), Senterpartiet (3), Fremskrittspartiet (2), Miljøpartiet De Grønne (1), Sosialistisk Venstre (1), Venstre (1), Kristlig folkeparti (1), Rødt (1) og Folkets Parti (1)

Hovedutvalg Telemark skal forelegges alle saker som berører etableringen av fylkeskommunene Telemark fram til opprettelsen og innstille til Fylkestinget i disse sakene. Delegert myndighet innarbeides i delegasjonsreglementet for Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Møtekalender og saker for hovedutvalget  Vi bygger nye Telemark fylkeskommune

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Are Karlsen (Ap)

gruppeleder

are.karlsen@vestfoldfylke.no

911 37 727

Karin Hagen (Ap)

karin.hagen@vtfk.no

971 42 674

Irene Bordier Haukedal (Ap)

nestleder i hovedutvalg for næring og reiseliv

irene.haukedal@vtfk.no

481 73 740

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anne Strømøy (H)

Fylkesordfører

anne.stromoy@vestfoldfylke.no

909 66 469

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Tine Ramberg (H)

tine.maria.ramberg@vestfoldfylke.no

479 78 100

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Katharina Halvorsen Nygaard (H)

katharina.halvorsen.nygaard@vestfoldfylke.no

957 01 423

Grå silhuett av person - illustrasjon
Camilla Bilstad Johannessen (V)

camilla.bistad.johannessen@vestfoldfylke.no

960 12 902

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Ola Buvik Skedsmo (FrP)

ola.buvik.skedsmo@vestfoldfylke.no

474 47 702

Jan Erik Marius Schulze (MDG)

marius.schulze@vtfk.no

412 46 928

Torgeir Fossli (V)

torgeir.fossli@vtfk.no

906 88 515

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Tove Gulliksen (INP)

gruppeleder

tove.gulliksen@vestfoldfylke.no

906 27 499

Grå silhuett av person - illustrasjon
Ketil Teigen (Ap)

ketil.teigen@vestfoldfylke.no

469 13 170

Sigvald Oppebøen Hansen (Ap)

nestleder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett

sigvald.hansen@vtfk.no

416 37 139

Bjørn Rudborg (Ap)

leder av hovedutvalg for utdanning og kompetansen

bjorn.rudborg@vestfoldfylke.no

900 96 848

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Pål Ese (H)

paal.ese@vtfk.no

900 24 010

Portrett av mann med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Stian Hauenschild (H)

stian.hauenchild@vestfoldfylke.no

913 89 656

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Elisabeth Irgens Hokstad (SP)

elisabeth.irgens.hokstad@vestfoldfylke.no

900 29 796

Knut Jarle Sørdalen (Sp)

nestleder i hovedutvalg for Utdanning og kompetansen

knut.jarle.sordalen@vtfk.no

992 05 783

Portrett av dame med grå bakgrunn. Foto: Anders Palmer Holmen
Anna Pedersen (FrP)

anna.pedersen@vestfoldfylke.no

975 50 394

Torunn Hovde Kaasa (SV)

torunn.h.kaasa@vtfk.no

993 66 077

Grå siluett av person
Helén Kamfjord

helen.kamfjord@vtfk.no

 

Publisert: 21.03.2022 Oppdatert: 27.09.2023 kl.10:24