Økonomireglement

Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om at bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organ. All myndighet er lagt til fylkestinget som så må delegere videre.

Økonomireglement for Vestfold og Telemark fylkeskommune

Publisert: 17.01.2020 Oppdatert: 06.12.2023 kl.13:19