Nasjonalparker

Av 47 nasjonalparker i Norge, ligger 1 av dem i Vestfold.

Færder nasjonalpark er en marin nasjonalparker, det vil si at mesteparten av det vernede arealet er vann. Felles for nasjonalparker er at de er store naturområder med særegne eller representative økosystemer, og uten tyngre naturinngrep. Slike områder bidrar til å sikre at samspillet i naturen ikke blir forstyrret, og er en viktig del av arbeidet med å hindre at planter og dyr blir utryddet.

Fylkeskommunen bidrar til utvikling av nasjonalparken, blant annet gjennom deltakelse i nasjonalparkstyret og deltakelse i rådgivende utvalg.

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv