DNT Vestfold og DNT Telemark

DNT foreningene i Vestfold og Telemark utgjør samlet fylkets største friluftsorganisasjon med over 26 000 medlemmer. Med sine 15 medlemsforeninger og lokallag har de aktivitet i alle fylkets kommuner.

DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur og kulturverdier. Om du er ung eller gammel, er glad i fart og spenning eller rolige turer, vil du finne aktiviteter og turgrupper som passer for deg. Her er det tilbud både igjennom Barnas Turlag, DNT Ung og DNT Senior. DNT har også en egen satsing for mennesker med funksjonsnedsettelser, DNT Tilrettelagt. 


Tilgjengelighet er nøkkelen for et aktivt friluftsliv. DNT jobber for at alle skal ha under 500 meter til nærmeste tursti. 

DNT er store på aktivitetsskapende prosjekter. Gode og kjente eksempler er Ti-toppern, Kom Deg Ut-dagen, og friluftsskoler for barn. I tillegg driver DNT lederutviklingsprogrammet Unge Naturtalenter. Dette er et prosjekt der ungdommer mellom 15 og 19 år skal følges opp i et helt år gjennom ulike kurs, turer og friluftsaktiviteter. Det er et unikt konsept i landet. Målet med prosjektet er å introdusere ungdom for alt det gode friluftsliv og frivillige organisasjoner har å by på. Ungdommene skal vokse og lære nok til å bli selvstendige og trygge på egen ferdsel i naturen, samt utvikle lederegenskaper og ta turlederroller for andre i fremtida. Naturtalentene introduseres også for opplevelser og inntrykk de ikke nødvendigvis er forberedt på. Talentprogrammet var blant annet grunnen til at DNT Vestfold vant årets «Forgubbelsesforkjempelsespris» 2018, utgitt på DNT Landskonferanse. 
All aktivitet i DNT utføres av frivillige, også merking og rydding av turstier samt drift av hytter i fjellet, kystledhytter og gapahuker, som vedlikeholdes for allmennheten. DNTs ansatte jobber i hovedsak med å tilrettelegge for frivilligheten, som er deres største ressurs.


DNT er en sentral aktør når det kommer til å samarbeide og bidra til å oppnå mål og utføre tiltak i kulturstrategien. De jobber for en helhetlig utvikling og ivaretagelse av sti- og løypenett i hele fylket, samt jobber for å øke bredden i aktivitetstilbudet med særlig vekt på gruppene ungdom og inaktive. 

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 17.01.2022 kl.16:01

DNT bidrar til:

  • Betjente og ubetjente hytter på fjellet, i skogen og ved kysten.
  • Turveileding, frivillighetskontakt og kompetanseformidling.
  • Merking og rydding av turstier.
  • Inkludering og mangfold gjennom aktiviteter og kurs.
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv