Norsk jeger- og fiskeforbund (NJFF)

NJFF er en landsdekkende organisasjon for jegere, fiskere og friluftslivsinteresserte. I Vestfold og Telemark har vi to avdelinger, NJFF Telemark og NJFF Vestfold. Våre to fylkesledd er bindeleddet mellom forbundet sentralt og fylkets 38 lokallag. Hver lokalforening er tuftet på lokal tilhørighet, med aktiviteter tilpasset lokale forhold.

De lokale foreningenes engasjement er basert på det tradisjonelle høstingsbaserte friluftslivet. De jobber for at allmennheten skal ha god tilgang på jakt, fiske og annet friluftsliv. Naturgrunnlaget skal være godt ivaretatt gjennom bærekraftig bruk og god forvaltning, slik at det produseres høstbare overskudd av fisk og vilt. 


NJFF har mye fokus på rekruttering og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter innen fiske, jakt, skyting og hund. De har egne aktiviteter for å nå nye brukere, både for kvinner, barn og ungdom. De holder kurs og utdanner instruktører innen forskjellige felt. I tillegg har de et spennende tilbud som heter «1 nøkkel – 150 båter». Her kan du kjøpe en nøkkel som går til alle båtene som er lagt ut i dette systemet.


Alle aktiviteter i regi av NJFF legges ut i deres aktivitetskalender på www.njff.no.


NJFF Vestfold og NJFF Telemark er viktige samarbeidsaktører for fylkeskommunen i forbindelse med arrangementer og aktivitetstilbud for barn og unge, samt for utvikling av jakt- og fiskemuligheter og høstingsbasert friluftsliv i fylket.  I tillegg deltar de på viktige fylkesdekkende utviklings- og kunnskapsprosjekter for å bedre kunnskapen og tilgangen til det høstingsbaserte friluftslivet. 

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 17.01.2022 kl.15:56

NJFF bidrar til:

  • Familie- og lavterskelarrangementer med fokus på fiske hele året
  • Opplæringsjakt for nye brukere med kvalifiserte instruktører
  • Kurs innen hund, fiske og jakt
  • Sjøørretprosjekter
  • Rydding av marint avfall
  • Minkprosjekt
  • Utleie av rimelige hytter, jaktterreng, båter og fiskevann
Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk