Oslofjorden friluftsråd

Oslofjordens friluftsråd (OF) er et frivillig samarbeidsorgan som siden stiftelsen i 1933 har jobbet for at allmennheten skal ha tilgang og muligheter til å bruke sjø og strender i landets viktigste rekreasjonsområde, Oslofjorden. Alle kystkommuner og fylker i gamle Vestfold, Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold er medlemmer, deriblant våre kommuner Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik, og fylkeskommunen.

OF jobber for vern av helheten av naturmiljøet i Oslofjorden, herunder sikring av friluftslivarealer, bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, tilrettelegging av friluftslivsområder, naturveiledning og holdningsskapende arbeid. 


OF er sentrale når det kommer til å utvikle og drifte Kystledhytter i Oslofjorden. Kystleden er et nettverk av rimelige og enkle overnattingsmuligheter langs kysten i hele Oslofjorden, og som i dag består av rundt 90 overnattingssteder, hvorav de fleste er i kulturhistoriske bygninger som fyr, naust, sjøbuer og liknende. I Vestfold og Telemark har vi i dag over 20 kystledhytter. 


OF er etter hvert blitt en stor grunneier for flere attraktive friområder omkring Oslofjorden, ikke minst i kommunene Færder og Larvik. Totalt er over 20 000 dekar friområder gjort tilgjengelig gjennom friluftsrådets arbeid.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 17.01.2022 kl.15:48

Oslofjordens friluftsråd bidrar til:

  • Ivaretagelse og tilrettelegging av friluftslivsområder.
  • Friluftslivsveiledning.
  • Drift og utvikling av Kystledhytter, kyststier og padleruter.
  • Bekjempelse av marint avfall og fremmede arter
  • Å sette friluftsliv på agendaen gjennom å være høringsinstans.
  • Kulturlandskapsskolen.
  • Skjærgårdstjenesten.
Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv