Østersdugnaden(legges på idrett og friluftsliv)

Stillehavsøsters er en uønsket og fremmed art som har hatt en eksplosiv vekst i Vestfold og Telemark, og det er knyttet store utfordringer til arten på flere hold.

Samarbeidsprosjekt

Som et ledd i å begrense artens vekst, har Vestfold og Telemark fylkeskommune sammen med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og Oslofjordens friluftsråd, etablert "Østersdugnaden". Fylkeskommunen er initativtaker og prosjektleder.

Dette er et flerårig prosjekt hvor målet er å  fjerne Stillehavsøsters fra strender, naturområder og verneområder i Vestfold og Telemark. Bakgrunnen for tiltaket er at artens svært skarpe skallstruktur gjør det problematisk for badende. Stillehavsøsters kan i tillegg gjøre stor skade på naturen ved at den fortrenger andre arter som lever her.

Nettside og Facebook

På nettsiden www.ostersdugnaden.no finner du mer informasjon om hvordan du kan bidra og tips og råd om plukking og levering av plukket østers. Du kan også registere din plukking, og finne ut hvor det er behov for plukking gjennom en kartfunksjon.

Følg Østersdugnaden på Facebook for informasjon om åpne dugnader / ryddeaksjoner og annen nyttig informasjon!

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 11.01.2024 kl.13:41

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv