På tur i Vestfold

Vestfold fylkeskommune jobber for å bedre friluftsmulighetene i fylket.

Fylkeskommunen forvalter statlige friluftsmidler til aktivitet og tilrettelegging, og fordeler spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. I tillegg har vi egne prosjekter i samarbeid med kommuner og frivillige organisasjoner, som skal bidra til å stimulere til friluftsaktivitet blant innbyggere - eksempelvis Padleled Vestfold. 

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv
Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv