Statlig sikrede friluftsområder

Sikring av områder for friluftsliv innebærer at det offentlige skaffer seg råderett over arealer, for å sikre at viktige friluftsområder er tilgjengelige for allmennheten og for å unngå utbygging.

I Vestfold er det gjennomgående god tilgang på friluftslivsområder i hele fylket. Dette er sikret gjennom allemannsretten og kommunale planer og retningslinjer. Enkelte områder er også sikret gjennom oppkjøp eller leieavtaler, såkalte statlig sikra friluftslivsområder.

I Vestfold er det 143 statlig sikra friluftslivsområder hvor flesteparten ligger ved kysten. Grunnlaget for å sikre disse områdene er nettopp for å gjøre disse tilgjengelige for allmennheten og hindre utbygging. Mange av disse områdene inngår i skjærgårdsparken, og driftes av kystkommunene sin skjærgårdtjeneste.

Les mer om statlig sikrede friluftsområder på Miljødirektoratets nettsider.

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 11.01.2024 kl.13:22

Kristian Ingdal
Rådgiver friluftsliv