Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskuddsordningen skal bidra til at det blir arrangert flere nye og store idrettsarrangementer i Vestfold.
Haukelirennet (foto: Haukelirennet)
Vestfold fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette
for en aktiv og attraktiv region. Idrettsarrangementer med regional, nasjonal og internasjonal betydning er viktig for å bygge Vestfold som idrettsfylke.
 
Fylkeskommunen ønsker å bidra til at det blir arrangert flere idrettsarrangementer i fylket. Midlene som tildeles i denne ordningen, skal gi arrangørene støtte i planleggingen og gjennomføringen av arrangementene.

Retningslinjer for ordningen

Retningslinjer for ordningen kan sees her.

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. mars

 

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 11.01.2024 kl.13:55

Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett