Toppidrettsstipend

Hvert år deler Vestfold fylkeskommune ut toppidrettsstipender til talentfulle utøvere fra fylket.
Håndballspiller Maja Furu Sæteren var en av de som mottok toppidrettsstipend i 2023.                   Foto: Tom Erik Hansen

Vestfold fylkeskommune deler ut inntil 5 stipend årlig til idretts- og parautøvere.

Toppidrettsstipend skal bidra til å bygge Vestfold som idrettsfylke samt legge til rette for en aktiv og attraktiv region. Det skal gi unge utøvere inspirasjon og muligheter til videre satsing og personlig utvikling i sin idrett. Det kan søkes stipend til trening, konkurranse og utstyr. Tildelingene bør sees i sammenheng med talentutviklingsprosjekter i Vestfold. Toppidrettsstipend kan mottas mer enn en gang.

 

Søknadskriterier

 • Utøveren er fra Vestfold 
 • Utøveren representerer fortrinnsvis en klubb fra Vestfold 
 • Utøveren er i aldersgruppen 18-23 år
 • Utøveren må kunne dokumentere resultater på høyt nasjonalt/internasjonalt nivå

Krav til søknad

 • Faktaopplysninger om søker og dokumentasjon på at søknadskriteriene er oppfylt
 • Informasjon om søkers mål og ambisjonsnivå
 • CV
 • Budsjett (egeninnsats og eventuell annen finansiering må synligjøres)
 • Anbefaling av søknaden fra klubb, krets, forbund eller andre relevante aktører

Søknadsfrist: 15. mars 

Søknadsprosedyre

 1. Søknad registeres elektronisk her
 2. Fylkeskommune mottar alle søknadene og oversender dem til idrettsfaglig komite bestående av en representanter fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, en representant fra Vestfold og Telemark idrettskrets og en representant fra Olympiatoppen Østlandet.
 3. Komiteen innstiller inntil 5 kandidater og legger disse frem for hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur.
 4. Vestfold fylkeskommune foretar formell utdeling på Idrettens festaften i november.

Stipendmottakere 2021

I denne filmen får du en presentasjon av stipendmottakerne i 2021.

 

 

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 24.01.2024 kl.12:37

Bård Andresen
Rådgiver idrett og friluftsliv