Spillemidler lokale kulturhus

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.
Foto: Muenz

Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler, eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scene kunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Hva kan det søkes om

Midlene skal benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg. Tilskudd kan også gis til etablering av livsnøytrale seremonirom, men ikke til ordinært vedlikehold eller drift.

Se fullstendige retningslinjer for søknad om spillemidler til lokale kulturhus her

 

Publisert: 28.02.2020 Oppdatert: 20.10.2021 kl.11:04

Anna B. Jørgensen
Rådgiver kultur