Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Tilskuddsordningen skal bidra til etablering av nye regionale og interkommunale idrettsanlegg i Vestfold
Gautefall Biathlon (Foto: Drangedal idrettslag)
Vestfold fylkeskommune ønsker med denne tilskuddsordningen å legge til rette
for en aktiv og attraktiv region. Idrettsanlegg med regional betydning er viktig for å bygge Vestfold som idrettsfylke. Med regional betydning menes anlegg som vil kunne brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser og som det ikke finnes eller er behov for i hver kommune.
 
Midlene som tildeles i denne ordningen, skal støtte mulighetsstudier, forstudier og - prosjekter til utbyggingsplaner av nye bærekraftige regionale/interkommunale idrettsanlegg.
 

Retningslinjer

Retningslinjer for ordningen kan sees her

Søknadsskjema

Søknadsskjema finner du her

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15.mars.

 

 

Publisert: 14.08.2019 Oppdatert: 11.01.2024 kl.14:01

Rasmus Holst Mjaugeto
Rådgiver idrett