Samarbeidsregioner

Fylkeskommunen har over tid opparbeidet seg samarbeidspartnere i regioner verden over. Samarbeidene varierer både med tanke på fagområder og organisering.

 

Schleswig-Holstein i Tyskland

Samarbeidet med Schleswig-Holstein koordineres gjennom Østlandssamarbeidet. Det er satt ned en felles kommisjon som arbeider med oppfølging og gjennomføring av handlingsprogram. Ansvaret og oppgavene fordeles mellom fylkene innad i Østlandssarbeidet.

Relevante lenker:

Samarbeid med Schleswig-Holstein

Kaunas i Litauen

Gjennom Vestfold fylkeskommune har vi en samarbeidsavtale med Kaunas i Litauen. Samarbeidet startet allerede i 1991, og har hatt fokus på områdene utdanning og kultur.

Les om Kaunas samarbeidet her.

Publisert: 18.10.2019 Oppdatert: 13.12.2023 kl.14:29