Strategi for internasjonalt samarbeid

Her finner du strategien for internasjonalt samarbeid. Strategien er felles for Vestfold og Telemark fylkeskommune.  Strategien er gjeldene frem til ny politisk behandling.

Internasjonal strategi

Vestfolds internasjonale strategi skal gjøre det lettere for både offentlige virksomheter og private aktører å arbeide med internasjonale utfordringer og muligheter. 

Vår internasjonale virksomhet har som hovedmål å gjøre Vestfold til et mer attraktivt sted å bo, arbeide, drive næringsvirksomhet og besøke. Fylkeskommunen tilbyr høy kompetanse om internasjonale forhold, og en vilje og evne til å arbeide i globale nettverk og håndtere aktuelle internasjonale spørsmål med kunnskap og innsikt.

For å få til dette er det utviklet en strategi for det internasjonale arbeidet.

Her finner du Vestfold fylkeskommune sin internasjonale strategi

 

Publisert: 20.10.2019 Oppdatert: 13.12.2023 kl.14:46