Karrierenettverk i Vestfold

Målet med karriereveiledning er at mennesker blir bedre i stand til å håndtere overganger, og til å ta meningsfulle valg knyttet til utdanning, læring og arbeid gjennom livet. Karriereveiledning gir mulighet for utforsking av den enkeltes situasjon, ønsker og muligheter, og støtte til handling, valg og samfunnsdeltakelse. Karriereveiledning kan foregå individuelt og i gruppe, både fysisk og digitalt.​​​​​​​​​​​​​​Karriereveiledning/rådgivningstjenesten i skolen er organisert som en del av skolenes elevtjeneste.

Faglig ansvar og rammeverk

Det er direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) som har det faglige ansvaret for karriereveiledningen i skolen.

Elevene har i dag etter § 9-2 i opplæringsloven «rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål». Loven utdypes i forskrift til opplæringslovens kapittel 22 Retten til nødvendig rådgivning. Utdannings- og yrkesrådgivningen er utdypet i kapittel 22-3.

Karrierenettverk i Vestfold

Det er 5 karrierenettverk i fylket, med hver sin nettverksleder som er frikjøp 20% av fylkeskommunen.

Oversikt over deltakerne i karrierenettverkene i Vestfold

Kontaktpersoner for karriereveiledning:

Årshjul for karriereaktiviteter

 

Se presentasjonen under for mer informasjon.

 

Publisert: 08.10.2018 Oppdatert: 11.01.2024 kl.13:08