Bakgrunn for nettverket

Allerede i 2019 tok fylkeskommunene initiativ til å etablere et felles klimanettverk for Vestfold og Telemark. Målet var å utvikle kompetanse og løsninger som fremmer grønn omstilling, dele erfaringer og gjennom dette bidra til å oppnå regionale og nasjonale klimamål.

I møtet i fellesnemnda for Vestfold og Telemark 26. februar 2019 (sak 21/19) ble det vedtatt å utarbeide et detaljert grunnlag for etablering av et nytt klimanettnettverk.

Etableringen av et fylkesdekkende klimanettverk for Vestfold og Telemark svarer opp tiltak i den regionale klimaplanen for Telemark 2019-2026. Vestfold hadde allerede et godt etablert klimanettverk i Vestfold klima- og energiforum (VKEF), og videreføring av dette var forankret i den regionale klima- og energiplanen for Vestfold 2016-2020.

Godt forankret prosjektplan

I etterkant av vedtaket i fellesnemnda, startet arbeidet med å lage en prosjektplan for det nye nettverket. Prosjektplanen ble vedtatt i fellesnemndas møte 25. juni 2019 (sak 70/19), og nettverket ble vedtatt etablert 1.1.2020 i Fylkestinget 17.12.2019 (sak 20/19). 

Hvordan klima- og energinettverket skal organiseres og etableres er beskrevet i prosjektplanen.

Prosjektplanen er basert på den politiske saken behandlet av fellesnemnda i februar 2019 (sak 21/19),  dialogmøter med  andre nettverk, strategisamling i Vestfold klima- og energiforum og innspillskonferanse for potensielle partnere 7. mai 2019.

Klima- og energinettverket skal bygge på erfaringene fra Vestfold klima- og energiforum og klimapartnermodellen tilpasset vår region. 

Dette er foreslåtte mål for klimanettverket:

Et nytt felles klimanettverk i Vestfold og Telemark skal være en samarbeidsarena for godt klima- og miljøarbeid i offentlige og private virksomheter i regionen.

Klimanettverket skal ...

  • være en relevant partner for private og offentlige virksomheter som vil prioritere et godt klima- og miljøarbeid.
  • være en veileder og pådriver for at bedrifter og kommuner i regionen setter seg klima- og energimål.
  • skape åpne møteplasser for samarbeid, nyskaping og kompetanseheving.
  • vise frem de beste virksomhetene/eksemplene i regionen gjennom nettsider og ulike arrangementer og med prioritet på nettverkets partnere.
  • samle, systematisere og dele kunnskap og gode eksempler fra verden utenfor.

Her kan du lese prosjektplanen for klimanettverket i sin helhet

Publisert: 17.03.2020 Oppdatert: 30.09.2020 kl.13:39