Topplederforum 2022 - i Larvik

Program
Program Topplederforum 2022

Av:

Linn Johnsen

Publisert:

11.08.2022

Oppdatert:

26.10.2022 kl.21:35

Velkommen til Topplederforum 2022 for Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Det vil finne sted i Festiviteten i Larvik fra 28. oktober, med en middag kvelden før samme sted. Arrangementet er det tredje i rekken og en viktig møteplass for grønne løsninger i vår region. Temaet i år vil være Sirkulære Vestfold og Telemark og vektlegge både konkrete løsninger og drivere for hvordan Vestfold og Telemark skal gå fra lineær økonomi til en grønn og sirkulær økonomi.

Programmet vil bli oppdatert løpende. Vi lover gode foredragsholdere, gode samtaler og ikke minst gode nettverksmuligheter. Arrangementet er for medlemmer og inviterte. Ta kontakt dersom din virksomhet ønsker mer informasjon. 

09.00-10.00 Kaffe, nettverking og registrering

 

Møteleder Trygve Ulset, NHO

10.00

Sirkulære Vestfold og Telemark

Terje Riis-Johansen, fylkesordfører i Vestfold og Telemark

 

Slutten på avfallet? 

Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

 

Bærekraftig finansiering

Per Halvorsen, konsernsjef SpareBank 1 Sørøst-Norge

 

Kan industrien lukke sirkelen? 

Bård Bergfald, Daglig leder Bergfald Miljørådgivere

 

Hvilken rolle har plasten i fremtiden?

Kjetil Larsen, CEO Norner

 

Spiller det noen rolle hva kommunene gjør?

Kjetil Bjørklund, fagleder for Klima i KS

 

Panelsamtale

 

12.00

Enkel lunsj

12.45

Omvisning på (Gjenbrukshuset) Festiviteten

 

Møteleder Tina Wågønes, Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE)

13.30

Regional samhandling om innovative anskaffelser gir større, positive klimaeffekter - raskere

Cecilie Møller Endresen, Innovasjonspådriver Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)

Jørgen Fidjeland, daglig leder Tønsberg Renseanlegg IKS

 

Sirkulære anskaffelser i offentlig sektor - en driver

Marit Holter-Sørensen,  DFØ 

 

14.05

Det sirkulære Vestfold og Telemark  - Pitch og samtale

- Fritzøe Eiendom, Petter Falkgård Andersen daglig leder

- Carbon Crusher, Hans Arne Flåto daglig leder

- VOW ASA, Maria Kringlen Halvorsen bærekraftsdirektør

- Larvik kommune, Øyvind Beyer og Ingerid Heggelund 

Panelsamtale

 

15.15

Takk for i dag

 

Påmelding til klimanettverket@vtfk.no