Regional plan for klima og energi

Norges mål er å redusere utslippet av klimagasser med 50 til 55 prosent innen 2030. Vestfold fylkeskommune skal bidra med kunnskap og samhandling om miljø, klima og fornybar energi for å oppfylle regionale og nasjonale klimamål.
Bilde av turgåere med sekk som er på veg ned fra Gaustadtoppen
Foto: Håkon Nordby

Her finner du den vedtatte regionale klimaplanen

Like målsettinger og strategier i dagens planer

Publisert: 13.06.2019 Oppdatert: 27.11.2023 kl.09:40