Kompetansekalender for kultur

Her vil kurs, nettverkssamlinger og konferanser legges ut. Det vil også bli sendt ut invitasjon direkte til målgruppene.