Team prosjekt og utvikling

Kulturarv arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre kulturmiljøforvaltningen. Seksjonen har flere prosjektledere som har ansvar for utviklingsprosjekter og jobber med utviklingsrelaterte oppgaver. Prosjektlederne samarbeider med en rekke fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt, på tvers av sektorområder, forvaltningsnivåer, bransjer og fagdisipliner. De støtter kommuner, museer og frivillige i et variert arbeid med å ta vare på kulturmiljøer og sørge for at flest mulig får glede av kulturarven.

Prosjektkoordinatorer

Eira Bjørvik

Team og prosjektleder. Ansvar for prosjekter knyttet opp mot innovasjon i offentlig sektor, verdiskaping på kulturmiljøområdet og satsinger innenfor museumssektoren.

eira.bjorvik@vestfoldfylke.no

93486942

Cathrine Stangebye Engebretsen

Prosjektleder og rådgiver. Arbeider som rådgiver for skjøtsel og tilrettelegging av arkeologiske kulturminner, historiske grøntanlegg og turveier. Kontaktperson for ruinkonservering, post 73 konservering av ruiner fra middelalderen, Regionalt miljøtilskudd, Utvalgte kulturlandskap, marine nasjonalparker, pilegrimsled og kulturminner fra andre verdenskrig.

cathrine.engebretsen@vestfoldfylke.no

98883046

Ragnar Orten Lie

Prosjektkoordinator med ansvar for Vikingveien Vestfold og Telemark. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

ragnar.orten.lie@vestfoldfylke.no

94874875

Petra Schneidhofer

Prosjektleder og rådgiver. Utdannet geoarkeolog med doktorgrad i arkeologisk prospektering. Ansvarlig for utforskning og videreutvikling av geofysiske metoder i kulturminnevernet.

petra.schneidhofer@vestfoldfylke.no

91661510

Christer Tonning

Arkeolog. Christer har ansvar for og koordinerer gjennomføring av undersøkelser med geofysikk i hele fylket. Utdannet arkeolog med spesialisering i jernaldergravfelt i Hedrum i Larvik.

christer.tonning@vestfoldfylke.no

95972260

Rune Nordseter

Formidler med ansvar for nettsider, sosiale medier og filmproduksjon

rune.nordseter@vestfoldfylke.no

92805211

Kjell Erik Sønsterud

Assistent. Ansvar for skanning og digitalisering, og for registrering av metallsøkfunn.

kjell.e.sonsterud@vestfoldfylke.no

40522043

Ane Ingvild Støen

I permisjon

ane.ingvild.stoen@vestfoldfylke.no

97635457

 

 

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 19.12.2023 kl.14:32