Team Forvaltning

Team forvaltning ivaretar kulturminner i forbindelse med plan- og utbyggingssaker, og har beslutningsmyndighet i samsvar med kulturminneloven. Vi har forvaltningsansvar for fredede og verneverdige bygninger, anlegg, fartøy og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse.
Kathrine Eikrem

Teamleder og antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for Sandefjord kommune.

kathrine.eikrem@vestfoldfylke.no

40281463

Julie Karina Øhre Askjem

Arkeolog. Planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid.

julie.askjem@vestfoldfylke.no

97114513

Jørgen Solstad

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i byggesaker for kommunene Larvik og Tønsberg.

jorgen.solstad@vestfoldfylke.no

92063672

portrett
Sarah Wahlberg Lund

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Færder, Horten og Holmestrand.

sarah.wahlberg.lund@vestfoldfylke.no

90369217

 

 

Siv Abrahamsen

Antikvar. Arbeider med plansaker etter plan- og bygningsloven. Kontaktperson for plansaker i Horten, Larvik og Tønsberg.

siv.abrahamsen@vestfoldfylke.no

47759461

Anja Nordvik Sætre

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Horten og Sandefjord. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

anja.nordvik.setre@vestfoldfylke.no

91240613

 

 

Trude Aga Brun

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Larvik og Holmestrand.

trude.aga.brun@vestfoldfylke.no

90961787

Vibeke Lia

Arkeolog. Har ansvaret for automatisk fredede kulturminner fra steinalder og fram til middelalder. Kontaktperson for saker i kommunene Færder og Tønsberg. Kontaktperson for innlevering av metallsøkfunn.

vibeke.lia@vestfoldfylke.no

99 16 31 53

Katrine Jeanett Fimreite

Arkeolog. Planlegger og gjennomfører arkeologisk feltarbeid.

katrine.fimreite@vestfoldfylke.no

47909281

 

 

Publisert: 12.01.2022 Oppdatert: 19.12.2023 kl.14:26