Åsgårdstrand - kunstnerbyen i Vestfold

Munchs maleri "Lekende barn i Åsgårdstrand, 1901-03" Sammen med foto fra samme sted. Foto: Rune Nordseter

De fleste kjenner til Edvard Munchs bilder fra Åsgårdstrand som faktisk er gjengitt så riktig at bildene blir som et kikkhull inn i en annen tid. Det spesielle lyset i området har trukket til seg mange andre kunstnere også, og bildene deres gir et godt grunnlag for å belyse historien om det lille tettstedet.

For første gang er et områdes kunst knyttet sammen med områdets historie i en analyse. Analysens hensikt er å peke på Åsgårdstrands unike verdier og kvaliteter som sted. Analysen er et grunnlagsdokument for Horten kommunes arbeid med ny områdeplan for Åsgårdstrand. Den er utarbeidet av arkitektkontoret Tellus og Trafo arkitektur, på oppdrag fra Horten kommune, og er nettopp ferdig.

Folk fra Horten kommune, Aasgaardstrand og omegn historielag, Fortidsminneforeningen, stiftelser og Kulturarv i Vestfold fylkeskommune har bidratt i Arbeidet.

En kommunal rapport kan kanskje høres kjedelig ut men dette har blitt en fryd for øyet og et interessant dypdykk i historien. Dokumentet er en liten historiebok.

DIVE Åsgårdstrand.pdf

Publisert:

01.02.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01