Færder fyrstasjon


Færder fyr ble opprettet i 1697. Det er landets nest eldste fyr. Det eldste er Lindesnes.

Det første fyret på øya Store Færder 

Frem til 1801 var selve fyrlykten en fyrgryte. Dette var en åpen jerngryte. Fyrgryten ga nokså svakt og dårlig lys. Særlig gjaldt dette i hardt vær, vind og blåst. Det fortelles at skipene ikke så fyrlyset. Flere gikk på skjærene på Tristein. Et nytt kullfyr ble tent i 1802.

Ruiner på en øy

Gammelt kartDet bodde flere familier på Store Færder. De dyrket opp jordflekker og hadde ku og hest som fraktet kull fra stranden og opp til fyret. Noen av frukttrærne kan du fremdeles se i glovene.

Bebyggelsen ble fraflyttet i 1867. Det er bare ruiner igjen etter to bolighus med uthus, selve fyrtårnet fra 1802 og fundament etter kullager. Ruinene ligger på øyas høyeste punkt. Du kommer dit om du følger den opprinnelige steinlagte veien opp dit.

Fyret flyttes

Fyret ble flyttet til Tristein syd for Store Færder da ny teknologi gjorde det mulig. Dette skjedde i 1857, men fyrvokterne med familier fortsatte å bo på Store Færder. De mente det var for værhardt å bo på Tristein. De første ti årene rodde derfor fyrvokterne fire kilometer fra Store Færder til Tristein for å vokte fyret. I all slags vær. Etter denne perioden flyttet de og fikk hus ved det nye fyret. Nye Færder fyr ble etter hvert et stort, familiebetjent fyr.

Betjeningsboligen på Tristein er en tremannsbolig. I en periode var det omgangsskole for barna i et av rommene i fyret. Familiene bodde sjeldent vakkert, men også sjeldent værhardt. Det er ikke mye land på Tristein, og hageflekken vest for boligene har jord som ble rodd over i sekker fra Store Færder.

Færder var det siste fyret som ble avbemannet i Oslofjorden. Det skjedde i 2005.

Fredet

Støpejernstårnet på Færder er det tydeligste og mest kjente landemerke i Oslofjorden. Tårnet er 43 meter høyt og er landets høyeste fyrtårn. Det er fra 1857 og er det tredje eldste tårnet i Norge. Fyrstasjonen består av åtte bygninger og to kaier. Fyrstasjonen består av maskinhus, signalbolig, naust, uthus og antennehus i tillegg til betjeningsbolig.

Både Store Færder og Tristein er i dag fredet og er et kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi. Miljøet forteller om utviklingen av det norske fyrvesenet gjennom 300 år. 

Færder fyrstasjon ligger i Færder nasjonalpark. 

Vil du besøke Færder fyrstasjon? Følg Færder fyrs venner på Facebook.

Her finner du dem (facebook.com). 

Gammelt sjøkart.

Publisert:

10.01.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01