EU- millioner til Vestfold

Slottsfjellsområdet med Heierstadstua Foto: Rune Nordseter

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune deltar i verdens største forskningsprogram om hvilke konsekvenser klimaforandringer har for våre kulturminner.

Prosjektet HYPERION handler om overvåkning av historiske områder som kan skades av klimaendringer. Det er derfor valgt ut områder med kulturminner fra forskjellige klimasoner og materialbruk i Europa. Disse områdene er: Gamlebyen på Rhodos, Venezia by, Granada med bl.a. Alhambra i Spania og Slottsfjellsområdet i Tønsberg. EUs Forskningsprogram Horisont 2020 finansierer prosjektet.

-Dette prosjektet følger opp Parisavtalen på kulturminnevernfeltet ved å rette fokus mot klimabelastninger og hvordan vi kan modellere og forebygge eventuelle skader på bygg og materialer, sier Terje Gansum i Kulturarv.

VFK inngår som fullverdig partner i prosjektet som skal utvikle et verktøy for forvaltning, brukere og beslutningstagere som kan forutsi hvilke konsekvenser økte klimalaster og hyppigere ekstremvær har på kulturminner. Det skal i disse områdene utvikles et system med høysensitive sensorer og modelleringsverktøy.

Fullverdige partnere

gate i gammel byVinteren 2018 ble Kulturarv kontaktet av et forskningsmiljø i Hellas som planla en søknad mot Horisont 2020 (EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon i perioden 2014-2020) og dette delprogrammet. De søkte etter partnere for å sette sammen et relevant konsortium og sende inn søknad samme høst. Kulturarv viste interesse og forpliktet seg til å gå inn i prosjektet, og har gjennom våren og sommeren samarbeidet med den greske koordinator og de andre europeiske partnerne om å utarbeide en ferdig søknad. 18 desember kom altså svaret om at dette arbeidet har båret frukter. Konkurransen for disse midlene er skyhøy. Kun tre prosjekter fikk finansiering av denne utlysningen og det er da ekstra gledelig at vi nå kan si at VFK er med i sitt første Horisont 2020-prosjekt.

Starter opp sommeren 2019

Prosjektet er nå formalisert og det er skrevet kontrakt med EU-kommisjonen og en avtale med alle partene. Prosjektet skal løpe i 42 måneder (3,5 år) med oppstart 1. juni 2019. Prosjektet får en total ramme på ca. 6 mil Euro. VFK sin andel ligger på drøye 250 000 Euro.

En by sett fra luften

Prosjektet har i alt 19 fullverdige partnere fra 8 forskjellige europeiske nasjoner som mottar dirkete finansiering. I tillegg har prosjektet en rekke støttende partnere som vil bli involvert å få tilgang til prosjektets innhold og resultater underveis. I Norge og Vestfold er dette Riksantikvaren, Slottsfjellsmuseet, Vestfold Natur og Ungdom og Stiftelsen Oseberg Vikingarv

Gammelt hus

Prosjektbeskrivelse

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen på norsk og engelsk:

HYPERION Resyme.pdf

 

 

 

 

Publisert:

20.12.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01