Kaupang


Kaupang var i vikingtiden et levende bysamfunn med 500 mennesker. Restene etter Norges eldste by ligger under jordene i Kaupangkilen i Larvik.

Handelsmannen Ottar fra Hålogaland var rundt år 890 på englandsferd. Der møtte han kong Alfred og fortalte om sin lange reise fra Russland, langs norskekysten og videre til Hedeby og England. Kongen syntes beretningen var så spennende at han lot den skrive ned.

Ottar fortalte om et handelssted som han kalte Sciringesheal. Det har vært vanlig å tenke at Kaupang i dagens Larvik kommune er Skiringssal.

Arkeologene finner vikingbyen

Kaupang strakte seg i et 500 meter langt belte langs Kaupangkilens vestside. Byen hadde rundt 500 innbyggere. Funnene forteller om et fastboende, levende samfunn som hadde kontakt med hele Nord-Europa.

På Kaupang finnes flere gravfelt fra vikingtid. Før i tiden var det enda flere. Mange er arkeologisk undersøkt. I 1956-57 kom arkeologene også på sporet av en vikingby. I 2000-2003 var det nye, omfattende utgravninger. Det ble funnet hus, veier, brygger og spor etter produksjon av forskjellige slag. Arkeologene fant over 10 000 gjenstander; glassperler, mynter, støpeformer, bronsebeslag, draktspenner, keramikk og kammer. I 2013 ble deler av byen kartlagt med geofysiske metoder.

Tegning av byen sett ovenfra. Lange husrekker parallelt med sjøen. Båter ligger ved en brygge.
Rekonstruksjon av Kaupang i vikingtiden. Illustrasjon: Arkikon
Tegning av tre gravhauger med båtstevner som stikker ut. To menn med fakler står i kveldsmørket.
Båtgraver. Illustrasjon: Arkikon

Kongsgården Huseby

Ikke langt fra Kaupang lå kongsgården, på det som i dag er gården Huseby. Mye tyder på at småkongen Øystein Fret bodde her. På et naturlig høydedrag nær dagens bebyggelse ligger et kunstig formet platå med rester etter en kjempehall som har målt 33 x 10 meter. Den er kongens festhall og samlingssted for hans kontakter fra fjern og nær.

Forlatt etter drøye 100 år

Byen ble anlagt i løpet av det første tiåret på 800-tallet og forlatt en gang på 900-tallet. Vi vet ikke hvorfor den ble forlatt. Det kan skyldes nye handelsruter eller nye maktkonsentrasjoner som forandret byens posisjon.

Samtidig med handelsplass ved Gokstadhaugen

For ikke mange år siden ble en handelsplass på Heimdal ved Gokstadhaugen oppdaget. Den var i bruk samtidig som Kaupang. Men analyser viser at de to var tilknyttet forskjellige handelsnettverk. Kaupang handlet med folk fra syd og vest, mens det er mer østlig preg på Heimdal.

Er Kaupang virkelig Skiringssal?

Funnet av Heimdal vil nok føre til at koblingen mellom Skiringssal og Kaupang trekkes i tvil. Skiringssal er da også et stedsnavn ved Gokstad, og det er fullt mulig at Heimdal er Ottars Sciringesheal. 

Kart over vikingbyen, sjøen og områder med graver.
Terrengmodell som viser Kaupang og vikingtidens strandlinje. Illustrasjon: Lars Pilø, Kaupangprosjektet, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo