Kulturmiljøer i byer og tettsteder

Foto: Rune Nordseter

En bærekraftig samfunnsutvikling i Vestfold og Telemark innebærer at vi må lykkes med å skape attraktive og livskraftige byer og tettsteder der folk vil arbeide, bo og oppholde seg. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er et virkemiddel for å fremme en slik kompakt by- og tettstedsutvikling. 

God arkitektur, historiske bygninger og bymiljøer bidrar til stedsidentitet og positive opplevelser av sentrum, og er ressurser som bør utnyttes for å utvikle attraktive by- og tettstedssentre.

Her kan du finne vedtatte kulturmiljøer i Vestfoldbyene. Nye kulturmiljøer i Telemarkområdet vil tilkomme. 

Kulturmiljøer i Horten

Kulturmiljøer i Tønsberg

Kulturmiljøer i Larvik

Kulturmiljøer i Holmestrand og Sande

Kulturmiljøer i Færder

Kulturmiljøer i Sandefjord

Publisert:

06.08.2018

Oppdatert:

03.05.2021 kl.08:56