Kulturminner i kommunene

Riksantikvaren har satt i gang et prosjekt som skal styrke kulturminnevernet på kommunalt nivå.

Kommunene har en svært viktig rolle som forvalter av kulturminner og kulturmiljø. Det er de som avgjør hvilke bygninger og anlegg som er viktige for lokalmiljøet og skal bevares for ettertiden. Riksantikvarens prosjekt Kulturminner i kommunen er etablert for å kartlegge og styrke kunnskapen om kulturminner gjennom tilskudd og veiledning. Meningen er å gi kommunene bedre oversikt over hvilke kulturminner og kulturmiljø de har innenfor sine grenser.

På eget ansvar

Kommunene definerer og prioriterer selv hvilke kulturminner som er verneverdige. Målsetningen med arbeidet er at kommunen får satt kulturminner på den politiske dagsordenen, og aktualisert kulturarvens rolle i samfunnsutviklingen.

Rollefordeling

Kulturarv i Vestfold fylkeskommune har en saksbehandler i for å koordinere dette arbeidet og for å hjelpe kommunene med å ta rette valg.

Vestfolds pågående prosjekter

Holmestrand og Hof

bilde av bygdeborgTjuvborgen i Hillestad, foto: Botne og Hof Historielag

Horten kommune:

Gammelt kart

Lardal kommune

bilde av fangstanlegg for laks

 

Publisert:

01.02.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01


Emneord:

Bygningsvern