Overinspektørens hage


Det startet med en ganske ordinær arkeologisk registrering i hagen foran den gamle overinspektørboligen på Fritzøe jernverk i november 2008. Tomta skulle klargjøres for fremtidig underjordisk parkeringskjeller. Etter fem dager med gravemaskin, spader og graveskjeer satt vi igjen med store mengder slagg, trekull, teglstein, en del av en steinmur, krittpiper fra tidlig 1600-tall, og spennende nok: Rester etter flomlag.

En utgravning en utgravning ved overinspektørboligen til Fritzøe jernverk i Hammerdalen i Larvik ga spor etter et svært fornemt liv og mengder smie- og masovnslagg. 

Prosjektet var et samarbeid mellom Larvik Museum, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Næs jernverksmuseum og oss. Tverrfaglighet, metodeutvikling og formidling var bærebjelker i prosjektet. 

Her kan du lese prosjektrapporten: 

Mektige Gud, spar oss for en ulykke igjen.

Her er en episode av vår serie Arven som tar for seg utgravningen.

Publisert:

01.02.2018

Oppdatert:

16.02.2023 kl.11:47