Svartmetallsøk på Borre/ Blackmetaldetecting at Borre

Leieren til Midgardsblot 2018 Foto: Ragnar Orten Lie

Midgardsblot har blitt arrangert på Borre siden 2015. Fylkeskommunen foretok i årene 2017-19 metallsøk på markeds- og festivalområdet, nå er rapportene klare. Midgardsblot has been held annually since 2015. Here are the reports of artefact remains discovered by detetector in the years 2017-19.

I 2013 sto Gildehallen på Borre i Horten kommune klar til bruk.  Her har det blitt arrangert stadig flere og større «vikingmarked» og musikkfestivaler i tilknytning til den.

Til vikingmarked og musikkfestival strømmer tilreisende fra hele verden. De hører på musikk, spiser og drikker, overnatter i telt, handler, gir uttrykk for sin gruppetilhørighet gjennom smykker og klær, blir kjent med hverandre og danser. En struktur for et marked legges opp med parseller for handelstelt langs et gateløp, og rundt Gildehallen er det stor aktivitet. Kan det til en viss grad sammenliknes med vikingtidens markeder og gilder?

Rapport svartmetallsøk 2017 og 18

Rapport svartmetallsøk 2019

IN ENGLISH

The Viking markets and music festivals at Borre attract visitors from across the world; they come to listen to music, eat and drink, dance, live in the tent camps, trade, express their group identity through their clothes and jewellery, and get to know each other. Structurally, the market is organised as a street of trading tents, each on a designated plot, and Gildehallen is the focus of much of the activity. Is this modern market in some ways comparable with the markets and feasts of the Viking Age?
 

Report blackmetal 2017 and 18

Report blackmetal 2019

 

Både Midgard vikingfestival og Midgardsblot har kommet til ved Gildehallen og Festivalbyen Horten. Begge festivalene har hatt økende publikumstall, og jordene ved siden av Gildehallen er nå også tatt i bruk til vikingmarked. Disse jordene grenser inntil områdefredningen rundt det store gravfeltet på Borre. 

Folk på konsert
Konsert på Midgardsblots store scene, rett ved gildehallen.

 

Hva skjer med et kulturmiljø og sporene i bakken når ny bruk blandes med den opprinnelige bruken? Hva skjer når denne nye bruken langt på vei kopierer gammel bruk?

Vi ville fastslå om det ligger eldre gjenstander i området som tilsier at det er faglig problematisk å arrangere marked der, og Fjerne eventuelle replikaer så fort som mulig, for å unngå at de senere blir oppfattet som autentisk jernaldermateriale, og slik forstyrrer arkeologifaglige vurderinger. Det var derfor viktig å hente opp absolutt alt av metall som lå i bakken. Endel løsfunn av andre materialer er også registrert.

 

mann på jorde med metallsøker
Detektorist Øystein Moe har foretatt mesteparten av søkene for oss. Foto: Allan Faurskog 

Gjennom arbeidet har vi sett et potensial for å innhente erfaringer vi kan benytte til å tolke løsfunn fra metallsøk og annen arkeologi. I denne delvis kontrollerte konteksten kan vi studere hvilken funnsammensetning og -spredning en «vikingfest» gir.

Det er ikke uvanlig at historisk inspirerte markeder, fester og festivaler finner sted i nærheten av oldtidens kulturminner. Økt kunnskap om hvilke gjenstander, særlig i form av replikaer, som blir liggende igjen etter slike arrangement, regner vi med kan ha merverdi for alle som sitter med den utfordrende oppgaven det er å være forvaltningsmyndighet for slike områder.

En samling replikafunn. Foto: Rune Nordseter

Hvis man tenker på denne undersøkelsen som en arkeolog i fremtiden vil konklusjonen bli:

I området rundt Gildehallen har det vært krig på 1940-tallet.På 2000 tallet har det vært holdt mange festlige lag her. Funnene forteller at her har folk samlet seg, handlet og mistet smykker, ringer, perler og mynter. De fleste var nok kvinner, de drakk øl og spiste kun sjokolade, de bodde i telt og Tor med hammeren gav dem styrke.

Takk til Endre Wingereid og Are Pedersen for typebestemmelser av funn fra Maza.

Publisert:

16.08.2019

Oppdatert:

02.07.2020 kl.15:59