Geologi og geofysikk

Foto: N.R. Sælthun, UiO.

Geologi og geofysikkGeologi og geofysikk inngår i fellesbetegnelsene geovitenskap og geofag, som begge omhandler all vitenskap knyttet til jorden.

Geologi er læren om jordens oppbygging og forandring. Gjennom å studere jorden og kreftene og prosessene som virker i dag, både i overflaten og på dypet, kan jordens historie og utvikling beskrives.

I geofysikk er jordens fysikk fokuset. Man bruker fysiske prinsipper og metoder, gjerne i form av matematikk og fysiske målinger, på det som skjer i jordens indre og ytre, som vulkanutbrudd, kontinentaldrift og klimaendringer.

Geofysikk er dessuten viktig i leting etter naturressurser.

Tekst og innhold fra Universitetet i Oslo, Institutt for geofag.

Geofysiske undersøkelser i Vestfold

Vestfold fylkeskommune tar ansvar for og koordinerer gjennomføring av geofysiske undersøkelser med bruk av georadar i hele fylket.

Georadar har vist seg å være spesielt nyttige inn mot arkeologiske problemstillinger.

Content in other language

If you need this information in another language, please select a language in the toolbar on top of page. All content will be translated.

Publisert:

05.09.2018

Oppdatert:

10.06.2020 kl.16:01


Emneord:

Geofysikk